ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน


[Total: 2 Average: 5]
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน ต้องหัก ณ ที่จ่านยเท่าไรค่ะ wanwan024
ตอบ: ค่าเช่าต้อง[url=http://www.thaitaxboard.com/index.php?topic=120829.0]หัก ณ ที่จ่าย[/url]ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าค่ะ wanwan012
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน

 • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
 • บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี
 • สัญญาเช่า มีกี่ประเภท
 • โกดัง ให้เช่า เสีย ภาษีโรงเรือน อย่างไร
 • การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
 • การเช่าช่วงใครเป็นคนจ่ายภาษีโรงเรือน
 • การบันทึกบัญชี ให้เช่ารถยนต์ การเช่าซื้อ ตัวอย่าง
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน

 • ภาษีหัก ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557