ภาษีอบจ.


[Total: 2 Average: 5]
ภาษีอบจ. คือภาษีอะไรค่ะ
ตอบ: อย่างแรกเราต้องมาทำความรู้จัก คำว่า "อบจ" กันก่อนน่ะค่ะ +++++องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน ส่วนภาษีอบจ. คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการค้าน้ำมัน และยาสูบค่ะ


ภาษีอบจ.

วันที่: 2 มิ.ย. 2557


Tags: ภาษี อบจ. โรงแรม ภูเก็ต ภาษี อบจ. โรงแรมคิดยังไง แบบ อบจ.รร.2 เชียงใหม่ เร่งรัด เก็บ ราย ได้ อบ จ เชียงใหม่ ภาษีโรงแรม อบต ภาษี อบ จ ภาษา อังกฤษ การ เรียก เก็บ ค่าธรรมเนียม บำรุง องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด จาก ผู้ พัก ใน โรงแรม จ่าย อบ จ เชียงใหม่