รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ


[Total: 2 Average: 5]
รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท มีอัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ wanwan037 wanwan012
ตอบ: อัตราภาษีเหมือนกันค่ะ แต่การหักลดหย่อนของรายได้แต่ละประเภท ไม่เหมือนกันค่ะ wanwan012 wanwan029
รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ

 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )
 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )

 • รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557