สิทธิบัตรเวลาขายต้องใช้ราคาที่ตัดจำหน่ายแล้่วหรือใช้ราคาทุนครับ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

สิทธิบัตรเวลาขายต้องใช้ราคาที่ตัดจำหน่ายแล้่วหรือใช้ราคาทุนครับ ต้องบันทึกบัญ wanwan029ชีอย่างไร


สิทธิบัตรเวลาขายต้องใช้ราคาที่ตัดจำหน่ายแล้่วหรือใช้ราคาทุนครับ
(Visited 1 times, 1 visits today)