การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส


การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรสค่ะ wanwan037
ตอบ: ได้ทั้ง 2 กรณีค่ะ

 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน
 • ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร
 • การเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้า
 • ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม
 • ภงด 3 แรงงานต่างด้าว
 • การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่
 • กรอก ภงด.50 ต้องกรอกอย่างไรค่ะ
 • เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
 • ยื่นแบบ ภงด94 ใช้ค่าใช้จ่ายหมวดอะไรมากรอกในแบบฟอร์มบ้าง
 • การเสียภาษี ภงด.1

 • การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส

  วันที่: 3 มิ.ย. 2557