การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต


[Total: 2 Average: 5]
[size=18pt][i]บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต นาน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ [/i] [/size]

wanwan019
ตอบ: [b]สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้คะ ถ้าทางบริษัทมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนสวัสดิการพนักงานคะ wanwan028[/b]
การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

 • งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ ( Accounting period )
 • การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
 • ผู้ที่ต้องการโพสหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD
 • การหักลดหย่อนเงินบริจาค กรณีใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้จ่ายเงินและครอบครัว
 • เคล็ดลับการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย เพื่อคนรอบข้าง
 • รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม
 • การเปลี่ยนรอบบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม
 • การออมเงินกับตัวอย่างของพ่อแม่ในแต่ละครอบครัว

 • การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557