การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต


[size=18pt][i]บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต นาน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ [/i] [/size]

wanwan019
ตอบ: [b]สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้คะ ถ้าทางบริษัทมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนสวัสดิการพนักงานคะ wanwan028[/b]

 • งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ (Accounting period)
 • ผู้ที่ต้องการโพสหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี TA CPA CPD
 • การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
 • การหักลดหย่อนเงินบริจาค กรณีใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้จ่ายเงินและครอบครัว
 • การเปลี่ยนรอบบัญชี
 • วิธีวางเลเอาท์กรอบรูปติดผนัง
 • แจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet
 • หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
 • ห้องดูหนังในบ้าน ความบันเทิงของทุกคนในครอบครัว
 • ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

 • การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557