ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ wanwan012