ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร


ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ wanwan012


 • บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
 • สิ่งที่ควรระวังก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม เพื่อนบ้านของไทย
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • ค่าลดหย่อนบุตร ที่ศึกษาในต่างประเทศนำมาหักได้เท่าไรค่ะ
 • กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอ...
 • การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ
 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ

 • ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557