เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว


เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
มีอะไรบ้างครับ :'(
ตอบ: ในแง่ของการประกอบธุรกิจทัวร์ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นหากมีการดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดาครับ ซึ่งก็จะต้องแลกด้วยความยุ่งยาก ภาระภาษีและหน้าที่ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบุคคลธรรมดาครับ
ดังนั้นในอันดับแรก ควรสอบถามตัวเองก่อนครับว่า จะเลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคล เพราะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับภาระภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมาครับ
หากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ก็ให้เลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาดีกว่าครับ
;D ;D

 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
 • การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ
 • อาชีพ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักบัญชี
 • บัญชี คือ หัวใจของการทำธุรกิจ
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทำไมดิฉันต้องมาขึ้นทะเบียนกับ...
 • ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า

 • เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557