แบบนี้ได้เงินภาษีคืนรึป่าวครับ


[Total: 2 Average: 5]
ขอเกลิ่นสักนิดนะครับ คือผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั้วไปโดย เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2556 ผมทำงานอยู่ที่บริษัท A โดยได้รับเงินเดือน 15,000 บาท และเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2556 ผมย้ายมาทำงานที่บริษัท B โดยได้เงินเดือน16,000 บาท โบนัส 14,037บาท มีการหักภาษีทุกๆเดือนทั้งสองบริษัท
ซึ่งผมมีเรื่องขอคำปรึกษาก็คือ 1.ตอนนี้ (23/01/57) ผมจะลาออกจากบริษัท B กลับไปอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ปี2556ผมจะต้องเสียภาษีกี่บาท 2.ถ้าสมมติว่าผมไม่ต้องเสียภาษี(ได้รับการยกเว้น) เเล้วผมจะได้เงินภาษีที่ส่งไปทุกๆเดือนนั้นคืนรึเปล่า
3.หากได้คืนจะได้คืนกี่บาท เเล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ: ข้อ 1 ถ้ารายได้ตามที่แจ้งไว้นี้นะค่ะ รายได้ทั้งปีไม่ต้องเสียภาษีค่ะ ยได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องชำระภาษีค่ะ
ข้อ 2 ถ้าถูกหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน ได้รับคืนค่ะ
ข้อ3 ได้รับคืนเท่ากับจำนวนที่เราถูกหัก ณ ที่จ่ายต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากสถานที่ทำงานทั้ง 2 ที่ค่ะ เพื่อยื่นขอภาษีคืนจากกรมสรรพากรค่ะ

wanwan037
แบบนี้ได้เงินภาษีคืนรึป่าวครับ

 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
 • เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )

 • แบบนี้ได้เงินภาษีคืนรึป่าวครับ

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557