ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง


ในกรณีที่เป็นเจ้าของวินรถตู้ และมีรถตู้ให้คนอื่นเช่าขับ เก็บค่าเช่าวันละ 1200 บาท และจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน จำกัด จะต้องเสียภาษีอย่างไร อะไรบ้าง
wanwan023
ขอบคุณค่ะ
ตอบ: ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะค่ะ ต้องยื่นแบบเพื่อแสดงเงินได้นิติบุคคลค่ะ หรือลองเข้าไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wanwan003 http://www.rd.go.th/publish/308.0.html

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง
 • การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี

 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557