การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet


[b]"การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet"[/b]

wanwan001

ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 1 มีนาคม 2549 ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำบัญชี สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ทาง Internet ผู้ทำบัญชีท่านใดที่ยังไม่เคยขอหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานธุรกิจที่รับทำบัญชี จะต้องดำเนินการขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีที่มีหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ใช้ USER ID และ Password เดิมในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปีค่ะ โดยผู้ทำบัญชีจะต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ไว้กับตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันสิ้นปีีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม


+++ wanwan037+++
ตอบ: wanwan036 wanwan021 wanwan022

 • กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม
 • การแจ้งเพิ่มบริษัท
 • การแจ้งรายชื่องบที่เซ็นต์กรณีเป็นมูลนิธิ
 • มาบล็อกการแจ้งเตือนการอัพเดทระบบ IOS กันเถอะ!!!
 • มาทำให้การแจ้งเตือน Notifications บนมือถือ Android แสดงผลในคอมพิวเตอร์กันเถอะ!
 • การแจ้งชื่อเมื่อเริ่มทำบัญชีใหม่
 • ปรับแต่งการแจ้งเตือน Emails บนหน้าจอ Notifications
 • การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
 • การแจ้งเอกสารบัญชีสูญหาย
 • ถามเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

 • การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet

  วันที่: 5 มิ.ย. 2557