การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า


การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าต้องบันทึกบัญชีใหม่ป่าว wanwan012
ตอบ: wanwan020 wanwan012

 • กรอก ภงด.50 ต้องกรอกอย่างไรค่ะ
 • ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร
 • การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่
 • ภงด.50
 • ปรับปรุง ภงด 50
 • ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่
 • ซื้อเหล็กแผ่นใหญ่มา 50,000บาท จ้างให้ตัดแผ่นเล็กค่าจ้าง 1000 บาท ถามว่าจะหักภาษี...
 • กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน
 • การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้นเกิน 50%
 • ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา 15000 อายุการใช้งาน3ปี จะ บันทึกรายการอย่างไร

 • การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า

  วันที่: 5 มิ.ย. 2557