การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าต้องบันทึกบัญชีใหม่ป่าว wanwan012


ตอบ: wanwan020 wanwan012