ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา


[Total: 2 Average: 5]
+++ อัตราค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สรรพากร(ภงด.50,ภงด.51) +++ >> กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา << -ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ค่าปรับแบบ 1,000 บาท -ค่าปรับอาญา กรณียื่นเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 2,000 บาท -เงินเพิ่ม คำนวณจากยอดต้องชำระ (ถ้ามี) * 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) *** กรณียื่นแบบ ภงด.50 จะต้องยื่นพร้อมงบการเงิน(ประจำปี) แนบประกอบการยื่นแบบดังกล่าว

ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

 • ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต และ ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม
 • การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ต
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชําระจะขอผ่อนชําระภาษีได้หรือไม่
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
 • ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ
 • การลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท
 • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร
 • ยื่นแบบ ภงด.94 เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ

 • ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557