เสียภาษีขนส่งสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ประเด็นรายได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศต้องเสียภาษีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่คะ

+++ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินได้น่ะค่ะ


เสียภาษีขนส่งสินค้า
(Visited 1 times, 1 visits today)