เสียภาษีขนส่งสินค้า


ประเด็นรายได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศต้องเสียภาษีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่คะ +++ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินได้น่ะค่ะ


 • การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
 • ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • หมอ เปิดคลินิก เสียภาษีอย่างไร
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เสียภาษีอย่างไรค่ะ
 • การเสียภาษีธุรกิจ BOI
 • การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 • เสียภาษีขนส่งสินค้า

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557