กู่ช้าง-กู่ม้า
วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 17.00
เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ซอยโรงเรียนจักรคำคณาทร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร กู่ช้าง เป็นสถูปทรงกระบอกปลายมน เชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ชื่อ “ภูก่ำงาเขียว” หมายถึง ช้างผิวสีคล้ำ งาสีเขียวที่ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในสงคราม ส่วน กู่ม้า เป็นสถูปทรงระฆัง เชื่อว่าเป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสพระนางจามเทวี
ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.
Related Posts via Categoriesอ่างเก็บน้ำแม่ธิ (1)อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน (1)อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า (1)พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์) (1)บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ (1)
ตอบ: [center] wanwan038 wanwan023[/center]

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • กู่ช้าง-กู่ม้า

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557