รบกวนถามเรื่อง คชจ.ต้องห้าม


รบกวนถามเรื่อง คชจ.ต้องห้ามมีไรบ้างค่ะ wanwan006
ตอบ: wanwan035 wanwan036

 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
 • รายจ่ายต้องห้าม คือ (Prohibited expenses)
 • ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม
 • รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์
 • ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
 • นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้...
 • อาหารต้องห้าม อยากผอมต้องหนีให้ไกลอาหารเหล่านี้
 • สิ่งต้องห้ามที่จะทำให้บ้านไม่รวย ( ถ้าอยากรวยห้ามทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาด )
 • 7 ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน

 • รบกวนถามเรื่อง คชจ.ต้องห้าม

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557