ผู้ประกันตนรับ “เช็คช่วยชาติ” ได้


[Total: 2 Average: 5]

สปส.ชวนผู้ประกันตนร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 พ.ค. นี้
เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 17/4/2552
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถรับ “เช็คช่วยชาติ” โดยไม่หยุดงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการมอบเช็คช่วยชาติในวันที่ 15 – 19 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ตนเองไปยื่นแบบคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้

สำหรับสถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า 20 คนขึ้นไป ต้องการให้ทางสำนักงานประกันสังคมนำเช็คไปมอบ ณ สถานประกอบการสามารถติดต่อมายังสำนักงานประกันสังคมได้ หรือผู้ประกันตนท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คช่วยชาติด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้เครือญาติ/เพื่อนร่วมงาน/นายจ้าง มารับเช็คช่วยชาติแทนได้ หากต้องการรายละเอียดผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนยื่นแบบฯ ไว้ หรือ โทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 07.00 – 19.00 น.

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th

Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)
ตอบ: วันแรงงานแห่งชาติ ถือว่าเป็นวันของลูกจ้างก็ว่าได้ค่ะ wanwan037
ตอบ: ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ค่ะ และยังสามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้คนละ 60,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานที่ใช้ประกอบการหักลดหย่อน คือ แบบ ล.ย.04 ค่ะ

ผู้ประกันตนรับ “เช็คช่วยชาติ” ได้

 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด
 • ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบได้ที่ห้าง เทสโก้ โลตัส
 • ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้
 • ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • คืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบ
 • ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง
 • สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
 • สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
 • เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

 • ผู้ประกันตนรับ “เช็คช่วยชาติ” ได้

  วันที่: 7 มิ.ย. 2557