อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate


ร้านขายอากรแสตมป์ สามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ ดังนี้

 • ที่ทำการไปรณีย์ทุกพื้นที่
 • ร้าน 7-11 มีขายเป็นบางสาขาจะต้องสอบถามพนักงานของสาขา
 • ร้านขายเครื่องเขียนใกล้บ้าน
 • สรรพากร
 • สถานที่ราชการต่าง ๆ
 • เว็บไซต์ที่มีขายอากรแสตมป์
 •  

ร้านที่ไม่มีอากรแสตมป์

 • b2s (บีทูเอส)
 • office mate (ออฟฟิศเมต)

>> อากรแสตมป์ คือ • อากรแสตมป์ คือ (Revenue stamp)
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๓) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอ...
 • ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
 • ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate

  วันที่: 7 ต.ค. 2552


  Tags: บัญชีภาษีอากร อากรแสตมป์ b2s อากรแสตมป์ 7-11 อากรแสตมป์ โลตัส อากรแสตมป์ เซเว่น อากรแสตมป์ ธนาคาร อากรแสตมป์ ไปรษณีย์ไทย อากรแสตมป์ ไปรษณีย์ มีขายไหม สั่งซื้ออากรแสตมป์