สร้างโปรแกรมระบบบัญชี


ต้องการสร้างโปรแกรมระบบบัญชีคะ สามารถเรียนรู้ได้จากที่ไหนบ้างคะ หรือมีที่ไหนรับทำบ้างคะ wanwan029
ตอบ: wanwan038

 • ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี
 • ประโยชน์ และ วัตถุประสงค์ ของ ระบบบัญชี
 • คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี
 • ลักษณะของระบบบัญชี
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
 • ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการวางระบบบัญชี
 • หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
 • หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC
 • ความรู้เรื่องหลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่

 • สร้างโปรแกรมระบบบัญชี

  วันที่: 8 มิ.ย. 2557