สร้างโปรแกรมระบบบัญชี


[Total: 2 Average: 5]
ต้องการสร้างโปรแกรมระบบบัญชีคะ สามารถเรียนรู้ได้จากที่ไหนบ้างคะ หรือมีที่ไหนรับทำบ้างคะ wanwan029
ตอบ: wanwan038
สร้างโปรแกรมระบบบัญชี

 • ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี
 • ประโยชน์ และ วัตถุประสงค์ ของ ระบบบัญชี
 • คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี
 • ลักษณะของระบบบัญชี
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว
 • หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่
 • หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC
 • การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ

 • สร้างโปรแกรมระบบบัญชี

  วันที่: 8 มิ.ย. 2557