ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ


[Total: 2 Average: 5]
ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ เพราะในใบเสร็จเขียนว่าค่าบริการค่ะ wanwan026


 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
 • การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • ค่าโทรศัพท์ไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ที่จ่ายหรือไม่คะ

  วันที่: 9 มิ.ย. 2557