ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน


ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน

:o
ตอบ: :- :-
ไม่ค่อยแน่ใจค่ะ ว่า ในการขอคืนที่กล่าวถึงนี้ เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ค่ะ ถ้าเป็นการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้เฉพาะในปีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ

 • ภาษีซื้อห้ามขอคืน คือ (Purchase tax, no refund request)
 • ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
 • การขอคืนภาษี
 • ขอคืนภาษี
 • ขอคืนหัก ณ ที่จ่ายได้ที่ไหน อย่างไรครับ ?
 • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเครดิตขอคืนภาษี
 • ค่าซ่อมรถกะบะ(ชื่อบริษัท)ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ไหม
 • ขอคืนภาษีทุกปี เพราะคำนวนแล้วชำระไว้เกิน
 • การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน

  วันที่: 10 มิ.ย. 2557