เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก


[Total: 2 Average: 5]
สอบถามผู้รู้ค่ะ ในกรณีที่ยอดเงินสมทบส่งเข้าประกันสังคมทั้งปี
ไม่เท่ากับยอดรวมรายได้ของภงด 1ก ซึ่งมียอดสูงกว่าประกันสังคม
จะมีปัญหาอะไรมั็ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ตอบ: ยอดเงินสมทบไม่จำเป็นต้องเท่ากับ ภงด 1.ก ก็ได้เพราะยอด
ของ ภงด 1.ก จะสรุปเงินจ่ายที่จ่ายจริงทั้งหมด ชึ่งอาจรวมเงินได้
ประภทอื่น เช่นโบนัส ค่าล่วงเวลา ทำให้ยอดสูงกว่ายอดเงินสมทบที่จ่าย
จริงทั้งปีไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาค่ะ

 • การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง
 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ
 • รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
 • จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง
 • สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
 • กรณีหักเงินประกันสังคม
 • ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร

 • เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก

  วันที่: 12 มิ.ย. 2557