วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน


สำหรับการ Lapping คือ การยักยอกแบบวนใช้คืน (ไม่ได้เอาไปแล้วเอาไปเลยค่ะ)เช่น วันที่ 1 เก็บเงินลูกค้าได้จำนวนหนึ่ง ในวันนั้นอาจจะนำส่งบางส่วนหรือไม่นำส่งทั้งหมด หลังจากนั้นในวันหลังจึงค่อยนำส่วนที่เอาไปใช้นั้นมาคืน พูดง่าย ๆ คือ การ Lapping คือการยักยอกผลประโยชน์ที่จะได้จากเงินนั้น แต่ไม่ได้มุ่งจะเอาเงินนั้นไปใช้โดยตรง เช่น บางคนอาจจะเอาไปใช้จ่ายกรณีเร่งด่วน (สำหรับเขา) แล้วพอเงินเดือนออกก็นำมาใช้คืน เป็นต้น
การตรวจสอบการทำ Lapping จะต้องตรวจสอบเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน(สำเนาทุกใบ รวมถึงตัวจริงที่ออกให้กับลูกค้า), เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงิน เช่น ใบนำฝากธนาคาร ว่าวันที่ที่ระบุ และจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และยังต้องตรวจสอบถึง ยอดเงินรวมของใบเสร็จเทียบกับใบเรียกเก็บหนี้ (หรือ Invoice) ว่าตรงกันหรือไม่ และต้องตรวจสอบว่า Invoice ที่จะนำไปเก็บเงินยังอยู่ครบตามจำนวนที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ และอาจจะต้องตรวจสอบความสอดคล้องของวันที่ที่ระบุการไปเก็บเงินว่า เข้ากันได้กับเส้นทางการเดินทาง เพื่อติดต่อกับลูกค้าหรือไม่ด้วยนะค่ะ
เคยมีกรณีที่ตรวจพบคือ มี Invoice ที่จะเรียกเก็บหลายใบ ผู้แทนขายไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและออกใบเสร็จถูกต้องตรงตามยอดทุกอย่าง ยกเว้นสำเนาที่ติดเล่ม + สำเนาที่ส่งคืน จะใช้กระดาษสอดทำให้เขียนไม่ติดตอนออกใบเสร็จ จากนั้นจึงค่อยเขียนตัวเลข (บนกระดาษแผ่นอื่น) เพื่อให้เกิดตัวเลขบนสำเนาอีกทีจากนั้นจึงนำส่งธนาคารด้วยตัวเลขที่ปลอมขึ้นนั้น หลังจากนั้นจึงค่อยนำเงินเข้าธนาคาร/ออกใบเสร็จอีกใบเพื่อให้ยอดเงินรวมกันได้พอดีกับยอดเต็ม (ในอีกหลายวันให้หลัง-หลังจากที่เอาเงินไปหมุนใช้เพื่อการอื่นเรียบร้อยแล้ว)


 • การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
 • การตรวจสอบ จองชื่อนิติบุคคล
 • การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
 • การตรวจสอบรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร ( ตอนที่ 5 )
 • รายระเอียดของการตรวจสอบบัญชี
 • ในการตรวจสอบงบดุลทางด้านสินทรัพย์จะต่างกับด้านหนี้สินอย่างไรหรือไม่
 • หลักการและวิธีการตรวจสอบธุรกิจนำเข้า, ส่งออก
 • การตรวจสอบบัญชี ใช้คนเดียวกันหลายปีได้ไหมค่ะ

 • วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

  วันที่: 13 มิ.ย. 2557


  Tags: ตัวอย่างการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด การ ยักยอก เงิน แบบ lapping คือ วิธีการตรวจสอบเงินสดย่อย ตัวอย่างการตรวจสอบการทุจริต การตรวจสอบทุจริตหมายถึง kitting คือ เงินสด ย่อย ทุจริต การ ควบคุม ภายใน ด้าน รายจ่าย