ภพ 30 คือ อะไร


ภพ 30 คืออะไร ต้องยื่นเมื่อไร

ภ.พ.30 คือ แบบ แสดงรายได้ของกิจการนั้น ๆ ยื่นไม่เกินทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30
 • เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดอย่าไร
 • บริษัทไม่ได้ยื่น ภพ30มา 2 เดือนแล้วครับ
 • เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร
 • การแก้ไขแบบ ภพ.30
 • ภ.พ.30 ต้องยื่นวันที่เท่าไรค่ะ
 • 10 นิสัยแย่ๆที่ทำให้สาว30+ ยิ่งดูแก่กว่าวัย (ตอนที่.2)
 • อยากรู้การบันทึก ภพ.30
 • ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่า...

 • ภพ 30 คือ อะไร

  วันที่: 13 มิ.ย. 2557


  Tags: ภพ 30 ยื่นภายใน ภพ.30 ต่างกับ ภพ.20 อย่างไร ภพ 36 คือ ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภพ 20 คือ อะไร ภาษีซื้อมีอะไรบ้าง การบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.20 กี่วันได้