เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF ข้อดีเสีย


[Total: 2 Average: 5]
ขอถามว่าระหว่าง FOB กับ CIF วิธีไหนประหยัด สะดวก และคุ้มค่ากว่ากัน ช่วยเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย ของแต่ละแบบ ข้อแตกต่างระหว่าง CIF และ FOB
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะ CIF ผู้ขายต้องจัดหา(โดยราคาสินค้ารวมหมดแล้วทั้งราคาจริงของสินค้า ค่าสัญญาประกัน ค่าระวางในการขนส่ง)
2. ค่าภาษี FOB ฟรี เพราะว่าผู้ขายจ่ายให้กับประเทศผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
ส่วนวิธีไหนที่จะประหยัดและคุ้มค่ากว่า คงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะว่าวิธีไหนจะดีกว่า คงต้องดูที่ความรับผิดต่อสินค้าดีกว่า
- ถ้าเป็นแบบ FOB เมื่อสินค้าพันกราบเรือไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นำไปวางในเรือ แต่ว่าสินค้าเกิดหล่นถามว่าผู้รับผิดชอบคือใคร จากข้อสรุปทีมีการถกเถียงกันในปัจจุบันได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อสินค้าพ้น "กราบเรือ" Cross the Ship Rail ฉะนั้นเมื่อสินค้าพ้นกราบเรือแล้ว ความรับผิดชอบดังกล่าวจึงตกเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อต้องยอมรับในความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น
- ความรับผิดชอบแค่พันขอบกระบะหรือพันกราบเรือ ณ ท่าเรือที่ส่งสินค้าผู้ขายต้องดำเนินการเสียภาษีตามแบบศุลกากรที่ประเทศผู้ซื้อด้วย


 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี
 • เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร
 • ความเปรียบเทียบกันได้ คือ (Comparability)
 • การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ ( The Matching Principl )
 • การบันทึกบัญชี เกณฑ์เงินสด และ เกณฑ์คงค้าง เปรียบเทียบ ต่างกัน
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว
 • การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง
 • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)
 • เปรียบเทียบ ระหว่าง บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล ข้อดีเสีย

 • เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF ข้อดีเสีย

  วันที่: 14 มิ.ย. 2557


  Tags: cnf กับ cif ตัวอย่าง fob. ข้อเสียของ fob cif ธนาคารคือ c&f คือ exwork คือ cost insurance freight คือ ใบเสนอราคา fob