การบันทึกบัญชีของกิจการรับเหมาก่อสร้าง


กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี เช่นสัญญาลงวันที่ 28 สิงหาคม 56 สิ้นสุดวันที่ 25 มกราคม 57 ในทางภาษีสามารถใช้วิธีบันทึกแบบรับรู้เมืองานเสร็จหรือส่งมอบงานได้หรือไม่
และการบันทึกบัญชีเมื่อมีการจ่ายต้นทุนต่างๆคือ เดบิต ค่าใช้จ่าย,ภาษีซื้อ เครดิต เงินสด โอนเข้างานระหว่างทำโดย เดบิต งานระหว่างทำ เครดิต ค่าใช้จ่าย
สิ้นปี 56 ยังไม่ต้องรับรู้รายได้หรือต้นทุนใดๆ แต่จะมีบัญชีงานระหว่างทำในหมดสินทรัพย์
พอปี 57 งานเสร็จ ถึงจะรับรู้รายได้ และโอนงานระหว่างทำเป็นต้นทุนขาย เพื่อหากำไรขาดทุนต่อไป ใช่ไหรือไม่คะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบ: ดู ทป.1/2528 ข้อ 3.6 ตามนี้ครับ http://www.rd.go.th/publish/3480.0.html
ตอบ: การรับรู้รายได้มี 2 วิธีคือ
1. เมื่องานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน
2. ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ทำได้ 3 วิธีคือ
2.1 คำนวณอัตราส่วนต้นงานงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ (อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100 / ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ)
2.2 ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
2.3 สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
รายได้ที่รับรู้ = ราคาตามสัญญาก่อสร้าง * ร้อยละของงานที่ทำเสร็จ


 • การบันทึกบัญชี มี กี่แบบ ประเภท และ มีหลักการ บันทึกบัญชี อย่างไร บ้าง
 • การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
 • การบันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์
 • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน อย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
 • สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า การบันทึกบัญชี
 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • การบันทึกบัญชี ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

 • การบันทึกบัญชีของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

  วันที่: 15 มิ.ย. 2557