ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ


[Total: 2 Average: 5]
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกเป้นค่าใช้จ่ายได้กี่ปีค่ะ wanwan038
ตอบ: ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ บันทึกค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานค่ะ แต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งาน 5 ปี คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 แต่ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ wanwan013 wanwan014

 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )
 • ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
 • ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของบ้านมีวิธีการคิดอย่างไรคะ ผู้รู้ช่วยตอบที
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์

 • ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ

  วันที่: 15 มิ.ย. 2557