บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี


บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี (สรรพากร/ห้างหุ้นส่วน) และความอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงาน

>:(
ตอบ: ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แต่กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
:D :D

 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร
 • การเช่าช่วงใครเป็นคนจ่ายภาษีโรงเรือน
 • การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้
 • ใครได้ประโยชน์ จาก ข้อมูลบัญชี
 • การจัดสวนแนวตั้ง สำหรับบ้านใครที่มีพื้นที่แคบ แต่ว่ามีกำแพงหรือพื้นที่ตั้งๆโล่งๆ...
 • บัญชีกระแสเงินสดเริ่มต้นง่ายนิดเดียวใครๆก็ทำได้ทั้งนั้น
 • ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
 • การเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของใคร
 • อยู่อย่างไรในสังคม “ตัวใครตัวมัน”

 • บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี

  วันที่: 15 มิ.ย. 2557