Categories
บัญชี

รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

รายการพิเศษ หมายถึง รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งแต่เดิมนักบัญชีเห็นว่าไม่ควรนำไปคำนวณกำไรสุทธิประจำปีเพราะจะทำให้เกิดการหลงผิดได้ง่าย รายการเหล่านี้ได้แก่

1).รายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของปีก่อน
2).กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้มีไว้เพื่อขาย
3).ขาดทุนซึ่งโดดปกติแล้วไม่อาจเอาประกันได้
4).การตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้

รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
(Visited 246 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ