กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนหรือไม่


กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนหรือไม่ wanwan012
ตอบ: ไม่ค่ะ ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับสถานที่ทำงานที่ใดที่หนึ่งค่ะ wanwan012 wanwan012

  • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
  • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
  • การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม
  • ประกันสังคม มาตรา 39
  • ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้

  • กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนหรือไม่

    วันที่: 18 มิ.ย. 2557