สภาวิชาชีพทำหน้าที่อะไร มีจำนวนกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง


สภาวิชาชีพทำหน้าที่อะไร มีจำนวนกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง wanwan037
ตอบ: wanwan023 wanwan008 wanwan009

 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร
 • การเช่าช่วงใครเป็นคนจ่ายภาษีโรงเรือน
 • การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้
 • บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี
 • ใครได้ประโยชน์ จาก ข้อมูลบัญชี
 • การจัดสวนแนวตั้ง สำหรับบ้านใครที่มีพื้นที่แคบ แต่ว่ามีกำแพงหรือพื้นที่ตั้งๆโล่งๆ...
 • บัญชีกระแสเงินสดเริ่มต้นง่ายนิดเดียวใครๆก็ทำได้ทั้งนั้น
 • ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
 • การเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของใคร

 • สภาวิชาชีพทำหน้าที่อะไร มีจำนวนกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง

  วันที่: 19 มิ.ย. 2557