การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า


[Total: 2 Average: 5]
[center][b]ธุรกิจโรงแรม&เกสต์เฮ้าส์&อพาร์ทเมนท์ให้เช่า ต้องเสียภาษีอะไรบ้างคะ..และต่างกันอย่างไรบ้างคะ !!! wanwan020[/b][/center]


[center][b]+++ ขอบคุณล่วงหน้าคะ +++[/b][/center]
[center] wanwan012[/center]


 • การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า
 • ทำไมต้องเสีย ภาษีโรงเรือน หน้าที่ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีนี้
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • การเสียภาษีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
 • ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เสียภาษีอย่างไรค่ะ

 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า

  วันที่: 20 มิ.ย. 2557