เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้ wanwan028


ตอบ: ในกรณีนี้ ต้องยื่น แบบ ภ.พ.36 ค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan029

เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้
เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้

(Visited 14 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341