ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร


ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไร ต้องดูจากอะไรค่ะอยากรู้มากเลย wanwan029


 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current assets)
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ (Other Non-current Liabilities)
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ (Non-Current Assets)
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Liabilities)
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current Assets)

 • วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร

  วันที่: 22 มิ.ย. 2557