ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร


ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไร ต้องดูจากอะไรค่ะอยากรู้มากเลย wanwan029


  • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย
  • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน
  • ตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน
  • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)
  • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current assets)

  • วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร

    วันที่: 22 มิ.ย. 2557