ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )


[Total: 2 Average: 5]

ภาษีท้องถิ่น เป็นภาษีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ


ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )

  • ภาษีท้องถิ่น
  • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
  • จดทะเบียนบริษัท ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

  • ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )

    วันที่: 22 พ.ค. 2561


    Tags: อัตราภาษีท้องถิ่น รายงานภาษีท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น 2560 ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น ภาษีอื่นๆ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ภาษีอากรท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น 2561