ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1. กฏหมายกำหนด ให้ผู้ประกอบการที่มียอดขาย สินค้า/บริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดังนั้นใครรายได้ยังไม่ถึงจะจด VAT หรือไม่จด VAT ก็ได้)


2. หลังจากจด VAT ให้ทุกการขายสินค้า/บริการ จะต้อง + VAT 7%  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
  • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม
  • การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

    วันที่: 5 มิ.ย. 2561


    Tags: จด vat บุคคลธรรมดา จดภาษีมูลค่าเพิ่ม pantip หลักเกณฑ์ การ จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จด vat กี่วัน จด vat ดีหรือไม่ แบบ ฟอร์ม จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม จด vat online ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม