ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs) หมายถึง “ค่าใช้จ่ายในการได้มา” ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรหรืออาคาร โรงงานหลังจากหักส่วนลด และค่าใช้จ่ายในการจูงใจลูกค้าเช่น ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
(Visited 707 times, 2 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top