วงจรบัญชี คือ (Account cycle)


วงจรบัญชี (Account cycle) หมายถึง ลำดับขั้นตอนการทำบัญชี โดยเริ่มจากจดบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) จากนั้นแยกแยะบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆและทำการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด และทำการจัดทำงบทดลอง จากนั้นทำการปรับปรุงบัญชีเพื่อแสดงรายการทางการเงินได้ถูกต้องในงบการเงินตามรอบบัญชี เช่น 6 เดือนหรือ 1 ปี  • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี

  • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)

    วันที่: 10 ก.ย. 2561


    Tags: ตัวอย่างวงจรบัญชี วงจรบัญชี9ขั้น วงจรบัญชี ภาษาอังกฤษ วงจรบัญชีบริษัท วงจรบัญชีธุรกิจบริการ งานบัญชีมีกี่ขั้นตอน แบบฝึกหัด วงจรบัญชี ขั้นตอนการจัดทําบัญชี 5 ขั้นตอน