Categories
บัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions)

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions) หมายถึงหนี้สินระยะสั้นที่สถาบันการเงินให้เครดิตแก่กิจการสามารถนำเงินไปใช้ได้ก่อน โดยต้องทำการชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions)
(Visited 84 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ