เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )

Click to rate this post!
[Total: 336 Average: 5]

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft) คือรูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กิจการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมประจำวันของกิจการ โดยกิจการสามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้


บทความแนะนำ : -------------------------

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )
(Visited 1,852 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341