ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ ( Base Stock )

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ (Base Stock) คือ ระดับขั้นต่ำมูลค่าสินค้าคงเหลือของกิจการ ซึ่งกิจการจำเป็นต้องกำหนดจำนวนสินค้าคงเหลือขั้นต่ำของกิจการเพื่อรักษาผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ ( Base Stock )
(Visited 33 times, 1 visits today)