ความระมัดระวัง คือ (Conservation)


ความระมัดระวัง (Conservation) หมายถึง การใช้ดุลยพินิจที่จำเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิจการ เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ • ระวังเจออาญา จัดตั้งคณะบุคคล
 • ข้อควรระวังในการเลือกใช้กระชาย
 • อันตรายจากไอทีและเทคโนโลยีที่ต้องระวัง
 • ข้อควรระวังของการเลือกใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่าง แปะก๊วย
 • เที่ยวป่าหน้าหนาวต้องระวังโรคต่าง ๆ
 • เครื่องดื่มที่ควรระวัง
 • รถติด นั่งนาน ๆ ระวังโรคตามมานะ !! (ตอนที่ 2.)
 • อันตรายจากชุดชั้นในที่คุณควรระวัง
 • ภัยจากหน้าหนาวที่คุณควรระวัง
 • สิ่งที่ควรระวังก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม เพื่อนบ้านของไทย

 • ความระมัดระวัง คือ (Conservation)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: conservation คือ conservative แปล ว่า อะไร conservationist แปลว่า conserve แปลว่า endangered แปลว่า cotyledons คือ conservatism แปลว่า preservation แปลว่า