ความระมัดระวัง คือ ( Conservation )


[Total: 2 Average: 5]

ความระมัดระวัง (Conservation) หมายถึง การใช้ดุลยพินิจที่จำเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิจการ เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ • สิ่งที่ควรระวังก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม เพื่อนบ้านของไทย
 • รถติด นั่งนาน ๆ ระวังโรคตามมานะ !! (ตอนที่ 2.)
 • ร้อยราวลักษณะไหนบ้างที่เกิดขึ้นภายในบ้านแล้วต้องระวัง
 • รถติด นั่งนาน ๆ ระวังโรคตามมานะ !! (ตอนที่ 1.)
 • ภัยจากหน้าหนาวที่คุณควรระวัง
 • สิ่งที่ต้องระวังเมื่อได้มีการติดสติ๊กเกอร์บนรถยนต์
 • เครื่องดื่มที่ควรระวัง
 • เครื่องดื่มที่คุณต้องระวังในขณะที่ลดน้ำหนัก
 • ข้อควรระวังในการเลือกใช้กระชาย
 • ระวังเจออาญา จัดตั้งคณะบุคคล

 • ความระมัดระวัง คือ ( Conservation )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: conservation คือ conservative แปล ว่า อะไร conservationist แปลว่า conserve แปลว่า endangered แปลว่า cotyledons คือ conservatism แปลว่า preservation แปลว่า