เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )

Click to rate this post!
[Total: 355 Average: 5]

เงินสดในมือ (Cash on Hand) คือ บัญชีเงินสด อันหมายถึงจำนวนเงินสดทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้โดยทันที เช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ เป็นต้น

เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )
เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )
(Visited 1,046 times, 3 visits today)