รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ( Capital Expenditures )


รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากรายจ่ายในการดำเนินงานโดยปกติของกิจการ โดยรายจ่ายฝ่ายทุน ได้แก่  การซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หรือ ซื้อค่าลิขสิทธิ์ ค่าสัมปทาน เป็นต้น • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
 • รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )
 • วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า
 • รายจ่าย ภายหลัง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง
 • 4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ
 • รมว.คลัง ยันไม่ขึ้น Vat แน่ เหตุยังบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายได้
 • 4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ
 • รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์
 • ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน
 • การทำบัญชีรายรายจ่ายประจำวันของตัวเอง

 • รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ( Capital Expenditures )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: รายจ่ายฝ่ายทุน งบการเงิน รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ป้ายบริษัท บันทึกบัญชี รายจ่ายเพื่อการลงทุน ซื้อหลอดไฟ บันทึกบัญชีอย่างไร ค่าใช้จ่ายบวกกลับ กรมสรรพากร ซื้อที่ดิน บันทึกบัญชีอย่างไร รายจ่าย เพื่อ หา กำไร