งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )
(Visited 355 times, 3 visits today)