บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )


[Total: 2 Average: 5]

บัตรลงเวลา (Clock Card) คือ บัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง โดยบัตรลงเวลาจะต้องมีการระบุรายละเอียดชื่อของคนงาน รหัสประจำตัวและแผนกงานที่สังกัด  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมบัตรลงเวลาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแรงงาน • หุ้นกู้แปลงสภาพหรือพันธบัตรแปลงสภาพ
 • การหักลดหย่อนเงินบริจาค กรณีใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้จ่ายเงินและครอบครัว
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้นกู้และพันธบัตร
 • เตรียมกู้เงินปีหน้า5แสนล้านพันธบัตรลอยตัวตามเงินเฟ้อ
 • ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไหม
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยพัธบัตรไทยเข้มแข็ง
 • บัตรภาษีหมดอายุ
 • ลงบันทึกค่าคชจ.ผ่านบัตรเครดิตยังไงดี ถ้าเป็นชื่อกรรมการ
 • บัตรตอกเวลา
 • วิธีในการปลดหนี้บัตรเครดิตได้แบบง่าย ๆ

 • บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน แบบฝึกหัดเกี่ยวกับค่าแรงงาน เอกสารที่ใช้เก็บเวลาทำงานที่สำคัญมีกี่ประเภทอะไรบ้าง บัตรจดเวลา ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง