ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note)


[Total: 2 Average: 5]

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) หมายถึง ลูกค้ามีการเพิ่มสินค้าหรือบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ หรือใช้กรณีผู้ขายคำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาดต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแล้ว ดังนั้นผู้ขายจึงต้องออกใบเพิ่มหนี้เพื่อปรับปรุงจำนวนเงินให้กับลูกค้า  • ใบเพิ่มหนี้ ข้อความ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง รายละเอียด
  • ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ
  • ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้

  • ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note)

    วันที่: 8 ต.ค. 2561


    Tags: ใบลดหนี้ คือ ใบเพิ่มหนี้ บันทึกบัญชี ใบ ลด หนี้ ไม่มี vat ใบ ลด หนี้ ข้าม ปี ใบ ลด หนี้ ยื่น ข้าม เดือน ได้ ไหม แบบฟอร์มใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเพิ่มหนี้/ใบเสร็จรับเงิน