ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Exploration Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของกิจการอันเกิดจากกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของกิจการ • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: ค่า เสื่อม ราคา การ ด้อย ค่า ค่า สูญ สิ้น depletion คือ บัญชี