สินค้าคงเหลือ คือ (Inventories)


สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อรอขาย ซึ่งหมายรวมถึงสินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ และวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต • การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี
 • สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง
 • การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ
 • สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น
 • สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
 • วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
 • วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
 • การบันทึกบัญชีเลิกกิจการขายสินค้าคงเหลือ

 • สินค้าคงเหลือ คือ (Inventories)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ความสําคัญของสินค้าคงเหลือ ราคา สินค้า คงเหลือ คือ งบประมาณ สินค้า คงเหลือ คือ การ ควบคุม สินค้า คงเหลือ คือ อะไร ความสำคัญของสินค้าคงเหลือ กิจการผลิต จําแนก สินค้าคงเหลือ เป็นกี่ประเภท สินค้าคงเหลือ บันทึกบัญชี สินค้าคงคลังของธุรกิจอุตสาหกรรม