กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ ( Idle Capacity )


[Total: 2 Average: 5]

กำลังการผลิตว่างเปล่า (Idle Capacity) คือ กำลังการผลิตที่มีสำรองไว้สำหรับกิจการ เพื่อใช้รับคำสั่งซื้อพิเศษนอกเหนือจากการขายตามปกติของกิจการ • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ ( Production overhead )
 • งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ...
 • สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิด...
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม
 • ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ (Sequential Processing)

 • กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ ( Idle Capacity )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุน standard cost ผลต่างกำลังการผลิต แบบฝึกหัด ต้นทุน มาตรฐาน เปรียบเทียบ ต้นทุน มาตรฐาน และ ต้นทุน จริง ต้นทุน มาตรฐาน ค่า ใช้ จ่าย โรงงาน idle cost คืออะไร ต้นทุน มาตรฐาน pdf cost variance คือ