กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ (Idle Capacity)


กำลังการผลิตว่างเปล่า (Idle Capacity) คือ กำลังการผลิตที่มีสำรองไว้สำหรับกิจการ เพื่อใช้รับคำสั่งซื้อพิเศษนอกเหนือจากการขายตามปกติของกิจการ • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของ...
 • การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ...
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม
 • อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว
 • ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องทำงบต้นทุนการผลิต

 • กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ (Idle Capacity)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุน standard cost ผลต่างกำลังการผลิต แบบฝึกหัด ต้นทุน มาตรฐาน เปรียบเทียบ ต้นทุน มาตรฐาน และ ต้นทุน จริง ต้นทุน มาตรฐาน ค่า ใช้ จ่าย โรงงาน idle cost คืออะไร ต้นทุน มาตรฐาน pdf cost variance คือ